You are currently viewing Lời khuyên chia sẻ định vị cho các cặp tình nhân

Lời khuyên chia sẻ định vị cho các cặp tình nhân

Nhiều cặp đôi tự hỏi có nênMany couples are discussing more about chia sẻ vị trí của mình không. Thực hiện việc này rất đơn giản chỉ với một app chia sẻ định vị an toàn để người yêu của mình có thể nắm vị trí của mình nhưng các cặp đôi có nên chia sẻ định vị của nhau không?

Các chuyên gia về quan hệ tình yêu cũng tranh cãi về chủ đề này. Một số cảm thấy việc chia sẻ vị trí với người yêu sẽ tăng thêm sự an toàn nhưng một số khác cảm thấy như vậy là xâm phạm sự riêng tư. Nhưng các cặp đôi đã quen nhau lâu nhiều năm sẽ tăng thêm sự an toàn khi cài app định vị.

Còn với các cặp đôi mới quen hoặc chưa được lâu năm sẽ thấy việc chia sẻ định vị giống như một sự xâm hại quyền riêng tư. Cách họ suy nghĩ không giống như những cặp đôi quen lâu năm.

Dù quen lâu hay mới quen thì việc chia sẻ vị trí của bạn là một việc mà các bạn nên thảo luận và cân nhắc cái nào tốt cho mình. Chúng tôi tin rằng việc này sẽ giúp tăng thêm sự an toàn cho các bạn. Khi bạn cho phép chia sẻ định vị với người yêu thì họ có thể nắm vị trí của bạn như vậy khi có việc xấu bất ngờ xảy ra với bạn thì luôn có một người biết tìm bạn ở đâu.

image

Since this topic of location tracking for couples is personal, we’re going to share some share location advice for couples to help you discuss this topic and come to a decision together.

Biết địa điểm và thời gian đến với nhau

Sharing location with your partner helps you know the ETA for your partner. This comes in handy when you’re trying to cook dinner for the whole family and need to know when your spouse will arrive. It’s also quite useful when you’re planning a date night and want to surprise your partner by being ready when they arrive home.

Mối quan hệ của bạn an toàn như thế nào

One of the key factors for deciding to share location with your partner is how secure is the relationship? You’ll need to have a pretty secure relationship to enable location tracking with your spouse using a location tracking app. Make sure you’re both committed and secure within your relationship so that location sharing doesn’t create more arguments or jealous tendencies.

Cải thiện chất lượng mối quan hệ

Using a location tracking app that offers messaging options and a secure place to chat with your spouse during the day can be helpful with improving the quality of your relationship. Knowing that you hear that phone buzz and a message is there with the location from your partner can make your day better. This helps strengthen your bond as a couple even while you’re far away or working long hours.

Bạn có đang sống cùng nhau?

Another key element to think about when it comes to sharing your location as a couple is whether you’re living together or not. If your relationship hasn’t arrived at that serious step where you’re residing under the same roof, then you might find location sharing causes more drama than security in the relationship. Location sharing is best suited for couples that are living together and have a secure long-term relationship established.

Đừng để việc định vị phá vỡ tình yêu

Lastly, when it comes to sharing your location advice for couples you’ll simply need to determine how confident you are with your partner knowing your every step during the day. If you want to go shopping and surprise them with something, chances are the surprise won’t be that spectacular if they can see the shops you’re going to all day.

Always take into consideration whether both partners are agreeable to the idea of sharing location before making this decision. Both of you must be on the same page and in agreement with getting a location tracking app in order for this to be beneficial to your relationship.