You are currently viewing Cách kiểm tra định vị điện thoại trên iPhone và Android

Cách kiểm tra định vị điện thoại trên iPhone và Android

Trong thế giới ngày nay, điện thoại thông minh đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và một trong nhưng tính năng hữu ích nhất đó là định vị điện thoại. Tính năng này rất hữu ích khi bạn làm mất điện thoại hoặc nó bị đánh cắp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận cách kiểm tra vị trí điện thoại trên hai hệ điều hành di động phổ biến nhất.

Cách kiểm tra định vị điện thoại trên Android

Để kiểm tra định vị điện thoại của bạn trên Android, bạn cần đến Cài Đặt và chọn “Vị trí”. Tại đây bạn có thể kiểm tra nếu định vị đã được bật chưa. Nếu đã bật, bạn có thể kiểm tra định vị điện thoại của bạn trên Google Maps bằng cách mở ứng dụng bản đồ này lên.

Cách kiểm tra định vị điện thoại trên iPhone

Để kiểm tra định vị điện thoại của bạn trên iOS, bạn cần đến Cài Đặt và chọn “Quyền riêng tư”. Tại đây, bạn cần chọn “Dịch vụ Định vị” và đảm bảo rằng vị trí được bật. Sau đó, bạn có thể chọn kiểm tra định vị điện thoại của bạn trên Apple Maps bằng cách mở ứng dụng bản đồ này lên.

Cách kiểm tra vị trí điện thoại giữa iPhone và Android

Nếu bạn đang cố gắng định vị một điện thoại iPhone bằng cách dùng một điện thoại Android hoặc ngược lại, bạn có thể dùng một ứng dụng bên thứ ba như iSharing. Ứng dụng này hiện có miễn phí trên cả Google Play Store và Apple App Store. Với iSharing, bạn có thể dễ dàng định vị điện thoại đã mất của mình và theo dõi di chuyển của nó, bất kể bạn đang dùng điện thoại iPhone hay Android.

cách kiểm tra định vị điện thoại

Kết luận, kiểm tra định vị điện thoại của bạn là một tính năng cần thiết có thể hữu ích trong nhiều tình huống. Bạn có thể dùng các dịch vụ địch vị nguyên thủy trên hệ điều hành điện thoại của bạn hoặc các ứng dụng bên thứ ba để định vị điện thoại đã mất hoặc bị đánh cắp của mình. Luôn đảm bảo các dịch vụ định vị của bạn được bật và bạn có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp bạn bị mất điện thoại.