You are currently viewing Ứng Dụng Kiểm Soát Phổ Biến Dành Cho Phụ Huynh

Ứng Dụng Kiểm Soát Phổ Biến Dành Cho Phụ Huynh

Trẻ em ngày nay phải đối mặt với rất nhiều mối đe dọa hơn thế hệ trước chúng. Với việc dễ dàng truy cập internet và thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh, không có gì lạ khi các bậc cha mẹ quan tâm đến sự an toàn của con cái họ, cả về thể chất và tinh thần. May mắn thay, có những ứng dụng giúp giảm bớt sự lo lắng của các bậc cha mẹ. Dưới đây là danh sách các ứng dụng kiểm soát của phụ huynh hàng đầu cho cả iPhone và Android.

Ứng dụng kiểm soát miễn phí phổ biến mà các bậc phụ huynh có thể sử dụng qua iPhone và Android

1. iSharing

iSharing là một ứng dụng được tạo ra để các gia đình và bạn bè thân thiết chia sẻ vị trí với nhau một cách an toàn và riêng tư. Với iSharing, các thành viên trong gia đình có thể dễ dàng kiểm tra vị trí của nhau 24/7, đồng thời truy cập tất cả các tính năng an toàn bổ sung khác được tích hợp trong iSharing, chẳng hạn như Cảnh báo hoảng sợ SOS hoặc Báo cáo lái xe.

Location Sharing App with place alerts

iSharing cũng có các tính năng bổ sung để theo dõi vị trí chính sẽ giúp cuộc sống của cha mẹ dễ dàng hơn. Tính năng cảnh báo địa điểm sẽ thông báo cho phụ huynh khi con họ rời nhà hoặc đến trường. Mặt khác, tính năng Cảnh báo lân cận sẽ thông báo cho cha mẹ ngay lập tức nếu con họ rời khỏi nơi mà chúng đã được qui định ở đó (tính năng này được tạo ra để giúp ngăn trẻ em bị lạc đường). Hơn thế nữa, tính năng lưu trữ lịch sử vị trí đã gia hạn từ 30 ngày thành 90 ngày. Việc này đồng nghĩa với việc bạn có thể kiểm tra xem con mình đã ở đâu trong tối đa 90 ngày. Các tính năng khác, chẳng hạn như nhắn tin và bộ đàm, cho phép cha mẹ liên lạc với con cái của họ mà không cần phải rời khỏi ứng dụng iSharing cũng như bản đồ.

Nếu theo dõi vị trí là lý do lớn nhất để bạn sử dụng ứng dụng kiểm soát của phụ huynh miễn phí thì iSharing là tùy chọn miễn phí tốt nhất được sử dụng trên Android hoặc iPhone. Bạn muốn dùng thử iSharing? Tải xuống miễn phí!

Google Family Link là một ứng dụng miễn phí tuyệt vời giúp cha mẹ giám sát cách con cái họ sử dụng thiết bị Android của họ. Với Family Link, cha mẹ không chỉ có thể biết được con mình dành bao nhiêu thời gian cho mỗi ứng dụng mà họ còn có thể giới hạn quyền truy cập vào một số ứng dụng mà họ có thể thấy không phù hợp với con mình hoặc giới hạn thời gian sử dụng thiết bị nói chung. Family Link, tương tự như iSharing cung cấp tính năng theo dõi vị trí, nhưng chỉ hiển thị vị trí được phát hiện cuối cùng.

Mặc dù là một tùy chọn miễn phí tuyệt vời với nhiều tính năng khác nhau, nhưng rất tiếc, Google Family Link không khả dụng cho người dùng iPhone. Nếu bạn hoặc con bạn đang sử dụng iPhone, bạn sẽ không thể sử dụng ứng dụng này.

3. Screen Time

Screen Time là một giải pháp thay thế cho Google Family Link khả dụng cho cả iPhone và Android. Screen Time là một ứng dụng kiểm soát của phụ huynh miễn phí tuyệt vời cho phép cha mẹ xem thời gian sử dụng ứng dụng hoặc thời gian sử dụng ứng dụng của con mình. Screen Time cung cấp các tính năng gần như giống với Google Family Link, ngoại trừ theo dõi vị trí. Về mặt giám sát điện thoại của trẻ, Screen Time cung cấp nhiều tính năng mở rộng hơn, chẳng hạn như khả năng xem lịch sử tìm kiếm hoặc việc sử dụng mạng xã hội.

Rất tiếc, một số tính năng bổ sung nhất định cho Screen Time, cụ thể là Lịch sử web và phương tiện truyền thông xã hội và sử dụng YouTube, chỉ khả dụng cho các thiết bị Android. Hơn nữa, phiên bản miễn phí của ứng dụng rất hạn chế so với phiên bản trả phí của ứng dụng.