You are currently viewing Những lợi ích từ app định vị địa điểm GPS cho Gia đình của bạn

Những lợi ích từ app định vị địa điểm GPS cho Gia đình của bạn

Một trong những tranh luận hữu ích là liệu các bậc cha mẹ có nên dùng các app định vị địa điểm GPS để biết con mình đang ở đâu hay không là vấn đề về sự an toàn của gia đình.

Khi bạn dùng một ứng dụng theo dõi vị trí GPS, bạn sẽ yên tâm khi biết rằng con mình 1) đang ở nơi chúng nói chúng sẽ đến và 2) gần như an toàn. Bởi vì hầu hết các chương trình định vị địa điểm GPS cho phép người dùng cuối có thể dễ dàng nhấn một nút để thông báo cho các quan chức khẩn cấp hoặc duy trì liên lạc với những thành viên gia đình, các bậc phụ huynh sẽ lo lắng ít hơn khi sử dụng tùy chọn này.

Trái ngược với những niềm tin phổ biến, định vị địa điểm GPS không có nghĩa là xâm hại vào quyền riêng tư của trẻ. Bạn sẽ không thể nghe những cuộc trò chuyện riêng tư của chúng hoặc biết chính xác chúng đang làm gì tại địa điểm đó. Tính năng chính của app định vị địa điểm GPS đơn giản là biết thời gian và địa điểm của con bạn.

Những lợi ích từ app định vị địa điểm GPS cho Gia đình của bạn

An Toàn Cho Gia Đình

Lợi ích số một từ định vị GPS là cha mẹ có thể yên tâm biết con mình đang an toàn. Bạn sẽ có thể biết nếu chúng đi lạc hành trình hoặc đi vào một khu vực nào đó mà bạn biết là nguy hiểm. Sự an toàn của gia đình là ưu tiên số một và lợi ích cho các cha mẹ là có thể theo dõi vị trí con cái của họ.

Theo Dõi Thói Quen Lái Xe Của Gia Đình

Khi con của bạn lớn lên, chúng sẽ có bằng lái xe. Điều này có thể làm các bậc cha mẹ lo lắng. Bạn sẽ tự hỏi liệu con mình có lái xe tốt không và lái an toàn không. Một số trình theo dõi GPS sẽ cho phép các bậc cha mẹ giám sát tốc độ  lái xe của con bạn để đảm bảo chúng có những thói quen lái xe tốt.

Biết Chính Xác Vị Trí

Trong trường hợp có điều không tưởng xảy ra và con của bạn gặp tai nạn xe hoặc những trường hợp khẩn cấp khác, các bậc cha mẹ có thể dùng định vị địa điểm GPS để thông báo cho các chuyên gia khẩn cấp. Việc này sẽ mang lại một lợi ích cho gia đình khi biết chính xác tọa độ GPS để nhận sự hỗ trợ khẩn cấp nhanh hơn. Đây là một lợi ích to lớn đối với các bậc cha mẹ theo dõi vị trí của con cái.

Nhận Thông Báo

Cha mẹ sẽ nhận một thông báo khi con của họ di chuyển theo một lộ trình địa điểm khác thường. ĐIều này có nghĩa là bạn sẽ lập tức biết con mình đang không đi đúng lột trình từ trường về nhà hoặc đi đến một địa điểm khác. Đây thực sự là một cách tuyệt vời để đảm bảo an toàn cho mọi người trong nhà bạn mọi lúc.

app định vị sẽ giúp con cái thoải mái vui chơi

Giữ Kết Nối Mọi Nơi

Some parents are excited when their kids can take school trips to new locations. While this is an excellent way for kids to experience new cultures and other areas of the world, it can be quite unsettling for parents. A GPS location tracker will allow parents to know exactly where their kids are during their out-of-town or even out-of-state school-funded field trips.

An Toàn Trong Mùa Đông

With the regions that deal with snow and icy conditions during the winter season, a GPS location tracker allows parents to know their kids’ location for maximum safety. You can rest easier knowing that your kids are making it to and from their destinations of school, activities, and other events during the brutal winter season using a location tracker app.

While the debate is still out there between parents of kids who want or don’t want to use GPS location tracking, the benefits of this smartphone app speaks for themselves. You can see the benefits for parents using GPS location tracking far outweigh any risk or invasion of privacy.

As we stated, parents won’t be able to see who their kids are with or hear what their kids are saying, but they will know where they are at all times ensuring the kids’ optimal safety above all else.

Ready to start tracking your family’s location? Try iSharing today!