You are currently viewing Giải Pháp Thay Thế Life 360 ​​Miễn Phí Tốt Nhất

Giải Pháp Thay Thế Life 360 ​​Miễn Phí Tốt Nhất

Với tin sốc rằng Life 360 đang bán dữ liệu người dùng, bạn và gia đình của bạn có thể đang tìm kiếm một ứng dụng thay thế tốt có thể giúp định vị và bảo vệ toàn bộ gia đình của bạn. May mắn thay, chúng tôi đã hỗ trợ bạn. Dưới đây là các Giải pháp thay thế Life 360 miễn phí tốt nhất.

1. iSharing

iSharing là một ứng dụng chia sẻ vị trí được xây dựng cho các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết. iSharing cung cấp một loạt các tính năng nhằm mang lại sự an tâm cho cha mẹ và người chăm sóc, giống như Life 360.

iSharing cung cấp các tính năng sau tương tự như của Life 360:

  • Báo cáo Lái xe theo dõi các sự kiện nguy hiểm khi lái xe.
  • Real-time GPS Location Sharing
  • Cảnh báo hoảng sợ của SOS
  • Place Alerts
  • Tin nhắn

Ngoài các tính năng trên, iSharing còn cung cấp các tính năng bổ sung sau:

  • Lịch sử vị trí 90 ngày (Life 360 ​​cung cấp 30 ngày)
  • Tích hợp Chế độ xem phố với Google và Apple Maps
  • Walkie-Talkie
Location Sharing App with place alerts

Khi được thử nghiệm trên ứng dụng nào cung cấp độ chính xác vị trí tốt hơn và blogger này nhận thấy rằng iSharing hoạt động tốt hơn, đặc biệt là khi người dùng đang đi bộ. iSharing cũng khởi hành từ hệ thống vòng kết nối gia đình của Life 360, để các đơn vị không phải gia đình hoặc đại gia đình chia sẻ vị trí với nhau dễ dàng hơn.

Bạn muốn dùng thử iSharing? Tìm hiểu thêm về ứng dụng hoặc tải xuống ngay hôm nay!

2. Google Maps

Nếu phần theo dõi vị trí của ứng dụng Life 360 ​​quan trọng nhất đối với bạn và gia đình, bạn có thể muốn xem xét ứng dụng bản đồ lớn nhất trên thế giới. Google Maps được tích hợp sẵn cho phép gia đình bạn chia sẻ vị trí với nhau.

Mặc dù Google Maps giúp bạn theo dõi vị trí của gia đình bạn rất dễ dàng và dễ truy cập và sẽ luôn miễn phí, nhưng tính năng của nó rất hạn chế. Nó sẽ không có các tính năng an toàn như iSharing hoặc Life 360 ​​và sẽ làm gián đoạn việc chia sẻ vị trí sau vài giờ.

3. EverDrive

EverDrive là một ứng dụng an toàn khi lái xe do công ty bảo hiểm EverQuote tạo ra. Nếu Báo cáo lái xe là tính năng quan trọng nhất đối với gia đình bạn trong Life 360, thì EverDrive là một giải pháp thay thế miễn phí tuyệt vời sẽ giúp bạn và gia đình biết mức độ an toàn hoặc mức độ nguy hiểm của mọi người khi lái xe.

EverDrive theo dõi các sự kiện như tăng tốc, phanh, tăng tốc và sử dụng điện thoại, cho điểm từng người dùng và cho phép gia đình bạn cạnh tranh với nhau để đánh giá sự an toàn khi lái xe cho cả gia đình.

EverDrive and EverQuote

Tuy nhiên, EverDrive sẽ không có bất kỳ yếu tố chia sẻ vị trí hoặc lịch sử vị trí nào được cung cấp trên Life 360 ​​hoặc bất kỳ lựa chọn thay thế Life 360 ​​miễn phí nào ở trên.