You are currently viewing Cách Kiểm Tra Vị Trí Của Ai Đó Trên Ứng Dụng WhatsApp

Cách Kiểm Tra Vị Trí Của Ai Đó Trên Ứng Dụng WhatsApp

Cho dù đó là một thành viên trong gia đình bạn bạn đang cố gắng nắm bắt hay một người bạn mà bạn đang cố gắng tiếp cận, việc kiểm tra vị trí của ai đó có thể giúp bạn yên tâm và đảm bảo an toàn cho họ. Đây là cách bạn có thể kiểm tra vị trí của ai đó bằng WhatsApp.

1. Sử dụng ứng dụng WhatsApp

WhatsApp, giống như Facebook Messenger, giúp người dùng dễ dàng chia sẻ vị trí với nhau. Để chia sẻ vị trí của bạn bằng WhatsApp, bạn có thể làm như sau:

  • Bước 1: Mở một cuộc trò chuyện hoặc một cuộc trò chuyện nhóm trên WhatsApp và sau đó nhấn vào biểu tượng “đính kèm tệp”.
  • Bước 2: Nhấp vào mục “Vị trí” trong các tùy chọn được hiển thị và sau đó chọn “Chia sẻ vị trí trực tiếp”.
  • Bước 3: Chọn thời lượng để chia sẻ vị trí và chạm vào “Gửi”. Bạn có thể chia sẻ vị trí trong 15 phút, 1 giờ hoặc 8 giờ.

Mặc dù dễ dàng chia sẻ vị trí với WhatsApp, nhưng không có cách nào để kiểm tra vị trí của người khác cho đến khi người đó bắt đầu chia sẻ vị trí của họ. Hơn nữa, WhatsApp cũng l có thể bị gián đoạn vị trí bạn chia sẻ.

2. Dùng ứng dụng Google Maps

Bạn có thể dễ dàng chia sẻ vị trí của mình thông qua Google Maps với một người bạn trên WhatsApp. Google Maps, với việc là dịch vụ bản đồ hàng đầu thế giới, giúp bạn dễ dàng chia sẻ vị trí của mình như bên dưới.

Cách chia sẻ vị trí của bạn với Google Maps qua WhatsApp:

  • Mở ứng dụng Google Maps
  • Nhấp vào hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải
  • Gửi liên kết mời đến WhatsApp

Tương tự như WhatsApp, Google Maps cũng gặp vấn đề với việc chia sẻ vị trí liên tục. Hơn nữa, người bạn đó cần bắt đầu chia sẻ vị trí để bạn xem vị trí của họ.

3. iSharing:

iSharing giúp bạn dễ dàng chia sẻ vị trí giữa bạn bè trên WhatsApp và là ứng dụng duy nhất trong danh sách này không làm gián đoạn việc chia sẻ vị trí sau một khoảng thời gian nhất định hoặc không cần bạn của bạn bắt đầu chia sẻ vị trí.

Track a cell phone location for free

Cách chia sẻ vị trí của bạn với iSharing qua WhatsApp:

  1. Mở ứng dụng iSharing
  2. Kết bạn
  3. Nhấp vào nút WhatsApp và gửi lời mời cho bạn bè.
  4. Sau khi họ chấp thuận yêu cầu kết bạn của bạn, bạn sẽ có thể theo dõi vị trí của họ 24/7 và có quyền truy cập vào tất cả các tính năng iSharing khác.

Với iSharing, bạn cũng có thể truy cập tất cả các tính năng bên dưới:

Để chia sẻ vị trí của bạn qua Whatsapp với iSharing, hãy tải xuống ứng dụng và bắt đầu chia sẻ miễn phí!