You are currently viewing [TÍNH NĂNG MỚI] Chia sẻ ảnh

[TÍNH NĂNG MỚI] Chia sẻ ảnh

Xin chào mọi người! Chúng tôi vui mừng thông báo với các bạn về tính năng mới nhất của chúng tôi: ‘Chia Sẻ Ảnh!’

Tính năng mới của iSharing cho phép bạn và bạn bè của bạn nhanh chóng gửi ảnh cho nhau khi đang ở trên ứng dụng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về tính năng này.

Cách truy cập tính năng:

Để bắt đầu, người dùng có thể nhanh chóng truy cập tính năng bằng cách chọn một người bạn mà họ muốn trò chuyện trước.

Sau đó, cuộc trò chuyện có 2 biểu tượng bạn có thể chọn để chia sẻ ảnh: biểu tượng máy ảnh và album ảnh. Nhấp vào biểu tượng máy ảnh sẽ cho phép bạn chụp ảnh nhanh để gửi cho người bạn đã chọn và biểu tượng album ảnh sẽ cho phép bạn gửi ảnh đã được lưu vào thiết bị của mình:

image

Sau đó, bạn có thể chia sẻ hình ảnh trực tiếp với bạn bè của bạn. Vì tính năng này được diễn ra trong tính năng ‘Trò Chuyện’ của chúng tôi, bạn cũng có thể sử dụng không gian này để trò chuyện với bạn bè của bạn!

image