You are currently viewing NHÓM đang ở đây!

NHÓM đang ở đây!

Gửi đến những gia đình đã hỏi liệu họ có thể tách gia đình trực hệ và đại gia đình của họ trong danh sách bạn bè hay không,

Gửi đến những bậc cha mẹ đã hỏi liệu họ có thể thiết lập một ngôi nhà trong Cảnh báo địa điểm cho cả gia đình hay không,

Đối với những người dùng đã hỏi liệu có gói dành cho gia đình nào cho Dịch vụ cao cấp của chúng tôi không,

Sự chờ đợi cuối cùng đã kết thúc … vì tính năng hoàn toàn mới ‘NHÓM’ của chúng tôi đã có mặt!

Với nhóm, bây giờ bạn có thể thực hiện tất cả những điều sau.

Bạn có thể tạo hoặc tham gia nhiều nhóm.

Điều này có nghĩa là bạn có thể có các nhóm cho gia đình, bạn bè, đồng đội và câu lạc bộ sách của bạn.

Bạn có thể chia sẻ đăng ký Dịch vụ Cao cấp của mình.

Nếu một trong các thành viên trong nhóm đăng ký Dịch vụ Cao cấp, tất cả các thành viên sẽ có thể tận hưởng các tính năng của Dịch vụ Cao cấp.

Bạn có thể thiết lập Cảnh báo địa điểm cho cả nhóm.

Bạn có thể đặt một địa điểm cho cả nhóm và nhận thông báo khi từng thành viên trong nhóm rời đi hoặc đến nơi

Sẵn sàng thành lập nhóm của riêng bạn? Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu tại đây.

Bạn muốn dùng thử iSharing và nhóm? Tải xuống ngay hôm nay và bắt đầu miễn phí!

Download iSharing on App Store
Download iSharing on Google Play